SECTION INVISIBLE HEADER FOR SEO(HEADER)

lo2.jpg

Ukraina (albo Słowacja)

Do najdłuższych tradycji naszej szkoły należą wyjazdy drugiego rocznika na Ukrainę. Pod nazwą "Ukraina" może się ukrywać Litwa i Łotwa albo Słowacja. Pierwszy taki wyjazd - skierowany na Białoruś i Litwę - odbył się w styczniu 1993. Na zdjęciu nasi uczniowie w słowackim Rużomberku.