W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

David Vann w 2slo

IMG_0256.jpg

David Vann w 2slo

IMG_0257.jpg

David Vann w 2slo

IMG_0261.jpg

David Vann w 2slo

IMG_0264.jpg

David Vann w 2slo

IMG_0266 — kopia.jpg

David Vann w 2slo

IMG_0269.jpg

David Vann w 2slo

IMG_0271.jpg

David Vann w 2slo

IMG_0276.jpg

David Vann w 2slo

IMG_0256.jpg
IMG_0257.jpg
IMG_0261.jpg
IMG_0264.jpg
IMG_0266 — kopia.jpg
IMG_0269.jpg
IMG_0271.jpg
IMG_0276.jpg

8 października na Solcu odbyło się spotkanie literackie z Davidem Vannem, autorem takich książek jak  „Brud”, czy „Legenda o samobójstwie”. Rozmowę prowadzili Zosia Marat i Franek Dziduch. Autor opowiadał o swoich literackich inspiracjach grecką tragedią i minimalizmem oraz o terapeutycznej roli literatury. Jako prawdopodobny potomek Indian Czirokezów obecnie zajmuje się historią ich wypędzenia ze wschodnich terenów Stanów Zjednoczonych i planuje swoją następną opowieść oprzeć na kanwie tych traumatycznych wydarzeń.

On October 8,  a literary meeting with David Vann was held in Solec. He is an author of such books as "Dirt" or “ Legend of a Suicide". The conversation was led by Zosia Marat and Franek Dziduch. The author talked about his literary inspirations by Greek tragedy and minimalism and about the therapeutic role of literature. As a probable descendant of the Cherokee Indians, he is currently dealing with the history of their expulsion from the eastern United States and plans his next story to be based on these traumatic events.