InformacjeInformacjeInformacje

Informacje

Debaty

W ramach przygotowań do obchodów 30-lecia 2 SLO  dyrekcja i samorząd szkolny zapraszają do udziału  w debatach, w których wracamy do przeszłości szkoły, wspominając, analizując, wyciągając wnioski. Zastanawiamy, na ile 2 SLO zmieniło rzeczywistość. W jaki sposób współtworzyliśmy szkołę,  Wy-uczniowie i my-nauczyciele, i co z tej tradycji miało dla nas/dla Was największą wartość? W jaki sposób te wartości wpływały na Wasze działania po opuszczeniu szkoły? Co może być warte i możliwe do zachowania dziś? Chcemy, aby każdy absolwent i każdy nauczyciel miał szansę wypowiedzi, dlatego formuła debat jest otwarta, a planujemy zorganizować trzy w kolejne soboty września, tak aby mogły zostać opracowane i opublikowane w „Trzydziestoletniku”. Ważne jest spojrzenie indywidualne oraz pokoleniowe, z punktu widzenia poszczególnych roczników.

Odbyła się już pierwsza debata, wzięli udział w niej uczniowie, którzy zdawali maturę do 1999 roku i nauczyciele, którzy pracowali w tym czasie w szkole, między innymi Aureliusz Leżeński, założyciel i długoletni dyrektor 2 SLO. Zapraszamy na kolejne - 21.09 i 28.09. Początek o 10.30