Dla kandydatówDla kandydatówDla kandydatów

Dla kandydatów

Jak zostać uczniem 2SLO, czyli rekrutacja krok po kroku

W roku szkolnym 2021/22 otworzymy dwie klasy I liceum

Zapisy na egzaminy wstępne trwają do 14 maja 2021.

Aby zapisać kandydata na egzamin, jego rodzice lub inne osoby, którym powierzą oni to zadanie muszą:

  • wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania poniżej) i przesłać na adres: info@2slo.waw.pl
  • wnieść opłatę za egzamin w wysokości 450 zł lub przedstawić dowód wpłaty na konto szkoły 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 – tytułem: opłata za egzamin do 2 SLO (imię i nazwisko ucznia).

Aby rozpocząć naukę w 2 SLO, kandydat musi zdać egzamin wstępny z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego (pisemnie). Szczegóły dotyczące egzaminu znajdziecie w Regulaminie Rekrutacji.

Kandydat otrzymuje kartę wstępu, upoważniającą go do wejścia na egzamin.

Jeżeli kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu, powinien złożyć podczas zapisów kopie dokumentów potwierdzających jego uprawnienia (szczegóły w Regulaminie Rekrutacji).

Jeśli kandydat ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na potrzebę dostosowania formy egzaminu do jego specyficznych potrzeb, powinien złożyć ją podczas zapisów.

 

W związku z tym, że najlepsza i trwająca najkrócej metoda rekrutacji do naszej szkoły to egzamin przeprowadzony w szkole, zdecydowaliśmy, by przesunąć go o jeden tydzień – na 29-30 maja, kiedy to możemy go przeprowadzić w tej formie zgodnie z prawem.

Egzamin odbędzie się w dwóch budynkach naszej szkołyul. Nowowiejska 5 i ul. Solec 48 - i w dwóch turach, porannej i popołudniowej, w grupach nie przekraczających 50 osób.

29 V MATEMATYKA I J. ANGIELSKI

I tura

9.00-10.10 (+20 MINUT dla uczniów z opinią PPP)

Przerwa

11.00-11.45 (+10 min)

Dezynfekcja

II tura

13.00-14.10(+20 MINUT dla uczniów z opinią PPP)

Przerwa

15.00-15.45 (+10 min)

 

30 V J. POLSKI

I tura

9.00-11.00 (+20 MINUT dla uczniów z opinią PPP)

Dezynfekcja

II tura

13.00-15.00 (+20 MINUT dla uczniów z opinią PPP)

Szczegóły organizacji egzaminu podamy Państwu najpóźniej 24 V.

Liczymy na zrozumienie Państwa dla tej decyzji, przykro nam, że zapada tak późno, ale naprawdę nie mamy innego wyjścia. Egzamin w wersji zdalnej musiałby się odbywać co najmniej przez 2 weekendy – 22, 23 i 29, 30. Wiemy, że pomiędzy tymi weekendami uczniowie zdają inny ważny egzamin, więc wersja zdalna byłaby o wiele trudniejsza do przeprowadzenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Karta zgłoszenia na egzamin do oddziałów polskich 2SLO