Dla kandydatówDla kandydatówDla kandydatów

Dla kandydatów

Jak zostać uczniem 2SLO, czyli rekrutacja krok po kroku

 

W przyszłym roku szkolnym otworzymy trzy klasy I liceum trzyletniego na Nowowiejskiej 5 i dwie klasy I liceum czteroletniego na Solec 48

 

Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów: 30 III, 27 IV (sobota, Nowowiejska 5, o 10.00 – dla rodziców przyszłych absolwentów gimnazjum, o 13.00 – dla rodziców przyszłych absolwentów szkół podstawowych).

 

Na spotkaniu kandydaci będą mogli porozmawiać z uczniami 2 SLO, zaś rodzice - zadać dyrektorowi i nauczycielom wszystkie pytania, jakie przyjdą im do głowy!

 

Zapisy na egzamin: 27 IV, w sobotę, Nowowiejska 5 – od 9.00 do 15.00. Jeśli rodzic nie może zapisać dziecka tego dnia, powinien ustalić z sekretariatem inny możliwy termin zapisu.

 

Aby zapisać kandydata na egzamin, jego rodzice lub inne osoby, którym powierzą oni to zadanie muszą:

  • złożyć w sekretariacie szkoły wypełnioną i podpisaną przez rodzica kartę zgłoszenia (do pobrania poniżej),

  • wnieść opłatę za egzamin w wysokości 400 zł lub przedstawić dowód wpłaty na konto szkoły 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535 – tytułem: opłata za egzamin do 2 SLO (imię i nazwisko ucznia).

 

Aby rozpocząć naukę w 2 SLO, kandydat musi zdać egzamin wstępny z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego (pisemnie). Szczegóły dotyczące egzaminu znajdziecie w Regulaminie Rekrutacji.

 

Jeżeli kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu lub jego części, powinien złożyć podczas zapisów kopie dokumentów potwierdzających jego uprawnienia (szczegóły w Regulaminie Rekrutacji).

 

Jeśli kandydat ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na potrzebę dostosowania formy egzaminu do jego specyficznych potrzeb, powinien złożyć ją podczas zapisów. Informację o możliwościach dostosowania będzie można uzyskać w sekretariacie po upływie 3 dni.

 

Na salę egzaminacyjną można wnieść przybory do pisania i napój. Na salę nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych – można je będzie zostawić na portierni, ale szkoła nie bierze za nie odpowiedzialności, najlepiej więc w ogóle ich nie przynosić.

 

Kandydat otrzymuje kartę wstępu, upoważniającą go do wejścia na egzamin.

 

Egzaminy pisemne: 11-12 V, w dwóch turach

  • o 9.00 dla przyszłych absolwentów gimnazjum,
  • 13.00 – dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych.

 

Wyniki egzaminu wstępnego: (lista przyjętych i lista rezerwowa): 28 V na stronie internetowej szkoły.

 

Zapraszamy do Dwójki!

 

Karta zgłoszenia na egzamin do oddziałów polskich 2SLO

Zasady przyznawania zwolnień z egzaminów wstępnych do 2SLO 2019