Lista rezerwowaLista rezerwowaLista rezerwowa

Lista rezerwowa

L I S T A  R E Z E R W O W A

do klasy pierwszej LO PL w 2 SLO

rok szkolny 2021/22

Drodzy Uczniowie, zdaliście egzamin do „Dwójki” - gratulujemy!

wg numerów kart wstępu na egzamin=numer kandydata

 

1. 107      11. 72      21. 31      31. 189
2. 188   12. 6   22. 90   32. 95
3. 86   13. 4   23. 151   33. 119
4. 195   14. 101   24. 229   34. 235
5. 232   15. 23   25. 201   35. 153
6. 239   16. 124   26. 183   36. 192
7. 164   17. 226   27. 54   37. 83
8. 128   18. 64   28. 117   38. 140
9. 15   19. 175   29. 75      
10. 50   20. 100   30. 99      

 

 

Niestety, obecnie nie możemy Was przyjąć z powodu braku miejsc. Dlatego proponujemy Wam oczekiwanie na wolne miejsce na liście rezerwowej.

Prosimy, byście pozostali w kontakcie ze szkołą. O wolnych miejscach będziemy zawiadamiać telefonicznie kolejne osoby z listy rezerwowej – w razie rezygnacji kandydata z listy przyjętych.

Uwaga: od 14 VI budynek szkoły przy Nowowiejskiej 5 jest niedostępny – z powodu remontu. Sekretariat szkoły działa w budynku przy ul. Solec 48. Tel: 783 977 523.