WynikiWynikiWyniki

Wyniki

L I S T A  P R Z Y J Ę T Y C H

do oddziałów LO PL w 2 SLO

na rok szkolny 2021/22

wg numerów kart wstępu na egzamin=numer kandydata

 

2 66 110 184
11 68 113 185
22 69 138 187
25 76 145 197
37 81 160 208
38 84 163 215
42 94 169 219
43 98 170 225
52 102 171 228
57 103 179 238
60 104 180 240

 

Drodzy Rodzice, w celu potwierdzenia decyzji o wyborze naszej szkoły prosimy o wpłatę 1800 zł - do 20 czerwca – na konto:

51 1050 1038 1000 0022 5870 2535

tytułem: opłata rekrutacyjna LO PL, imię i nazwisko ucznia

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

     Wniesienie opłaty w terminie gwarantuje kandydatowi miejsce w szkole.

     Niewniesienie opłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w szkole. Prosimy o przemyślane decyzje!

 

Następnym krokiem jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – w sekretariacie szkoły 25 VI i 28-30 VI. A także podpisanie umowy o kształcenie. Szczegóły – na spotkaniu dla rodziców.

Oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty należy złożyć po jego otrzymaniu – nie później niż do 31 VIII.

 

Rodziców naszych nowych uczniów zapraszamy na spotkanie informacyjne - 23 VI o godzinie 17.00 i 18.30 – w szkole przy ul. Solec 48, w sali 606.

Z uwagi na bezpieczeństwo spotkanie odbędzie się w dwóch turach – szczegółowe informacje otrzymają Państwo przed spotkaniem. W spotkaniu wezmą udział: dyrekcja, a także wychowawcy klas.

Prosimy również o przygotowanie odpowiedzi na pytanie:

  • jakiego dziecko chce się uczyć drugiego języka obcego i na jakim poziomie (od podstaw czy zaawansowanym)? do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki;
  • poprosimy o wskazanie dwóch możliwości (na wypadek gdyby preferowana grupa językowa nie powstała).

 

Uwaga: od 14 VI budynek szkoły przy Nowowiejskiej 5 jest niedostępny – z powodu remontu. Sekretariat szkoły działa w budynku szkoły przy ul. Solec 48. Tel: 783 977 523.