W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Jakub Małecki – twórca „Saturnina” w 2slo / Jakub Małecki - creator of "Saturnin" in 2slo

22 września  mieliśmy możliwość posłuchać rozmowy z Jakubem Małeckim przy okazji premiery jego najnowszej książki pod tytułem „Saturnin”. Pisarz opowiedział o początkach swojej kariery, o tym, jak porzucił pracę w banku, żeby zostać pełnoetatowym pisarzem, a także o tym jak jego pasja czytelnicza zachęciła go do tworzenia własnych historii. Powiedział nam, iż nie uczestniczył w żadnym kursie pisania, czy warsztatach. To właśnie miłość do książek pozwoliła mu na pisanie na swój własny, szczery sposób, opisując taką rzeczywistość, jaką widzi.

Jako, że każda jego książka jest pisana z wewnętrznej potrzeby tworzenia, wierzy on, iż kiedy nie będzie miał już nic do powiedzenia, to zdecyduje się zakończyć swoją karierę pisarską.  Ze względu na wrodzony perfekcjonizm, nie jest on obecnie bardzo zadowolony ze swoich poprzednich książek, lecz każda z nich musi być perfekcyjna w momencie wydawania. Pozostałymi cechami takiej „idealnej” historii jest zaskakujący sposób snucia opowieści, pozostawienie miejsca na refleksję, a także fakt, iż historia ma być porywająca. Autor również zwraca wielką uwagę na melodyjność swojej prozy, która, niczym u Eminema, ma być rytmiczna, a słowa czy zdania muszą mieć określoną długość.

Ponadto, pisarz zdradził nam tajniki tworzenia historii i inspiracji, gdzie kluczową rolę pełni wrodzona ciekawość świata i chęć do zadawania pytań na temat otaczających go ludzi. Fascynacja ludźmi jest również widoczna w jego sztuce kreowania bohaterów, którzy są niejednoznaczni i, jak sam autor, wrażliwi na otaczający ich świat. Ponadto, autor chce pisać o bohaterach, których sam określa „typem Harry’ego Pottera”, czyli bohaterach, którym jest trudniej w życiu niż innym. To, jak i wiele innych rzeczy sprawia, że jego historie są tak niesamowite i wyjątkowe. Z.M.

 

***

On September 22  we had the opportunity to meet Jakub Małecki (due to the premiere of his latest book called "Saturnin"). The writer talked about the beginnings of his career, how he quit his job at the bank to become a full-time writer, or how his passion for reading encouraged him to write his own stories. He told us that he had not participated in any course or workshop and it was his love of books that made him write in his own true way, describing his reality.

Małecki writes books, because of his internal need to create. Because of this reason the author believes that when he doesn’t have anything to write about, he will end his writing career.  As a perfectionist, now he isn’t very happy with his previous works, but each of them must be perfect at the time of publication. The other features of such a "perfect" story are: surprising storytelling, leaving space for reflection, as well as and the fact that the story is meant to be thrilling. The author also draws great attention to the rhythm of his prose, which (like Eminem's) has to have some melody and rhythm. Some words or sentences have to have certain number of characters or words.

Furthermore, the writer told us about the process of creating story and  his inspirations, which are mainly his curiosity and the desire to ask questions about the people around him. Being fascinated by people in general is also visible in characters he creates. They are ambiguous and (like the author himself) very sensitive. Moreover, the author wants to write about heroes whom he himself describes as "the Harry Potter type", that is heroes for whom life is more difficult than for others. This, and many other things, makes his stories so amazing and unique. Z. M.