Nasze liceumNasze liceumNasze liceum

Nasze liceum

 

W 2019 r. Dwójka skończyła 30 lat?

Świętowaliśmy 30-lecie wraz z setkami naszych absolwentów 23 listopada.

Najpierw w szkole na Nowowiejskiej – gdzie były trzy sale wspomnieniowe – po jedna dla każdego dziesięciolecia, pełne zdjęć, pamiątek, wydawanych wtedy publikacji czy filmów (te ostatnie w Sali najnowszej, z ostatniego dziesięciolecia oczywiście) i dwa torty (jeden ufundowany przez szkołę, a drugi przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe).

Potem udaliśmy się wszyscy na Politechnikę Warszawską, by w dużej sali świętować oficjalnie. Z udziałem władz dzielnicy Śródmieście, dyrekcją Biura Edukacji, zarządem STO a także gościem specjalnym – Panią Ewą Beynar-Czeczott, córką naszego patrona, Pawła Jasienicy.

Uroczystość prowadzili przewodniczący samorządów klas polskich i międzynarodowych. Było podniośle, wzruszająco i uroczyście – ale nie zabrakło Dwójkowej atmosfery – przyjaznej, ciepłej, autentycznej.

Poczuliśmy wszyscy upływ czasu, nasi absolwenci bywają rodzicami naszych uczniów, zdarza się też, że uczą w Dwójce, a na pewno są już bardzo dorośli J

Szkoła urosła, mieści się w dwóch budynkach, ma oddziały międzynarodowe, ponad 400 uczniów.

Ale duch Dwójki pozostał. To dobry duch. Tworzymy społeczność, w której wszyscy starają się dbać o  siebie nawzajem. Nauczyciele dbają o uczniów, każdego z osobna, bo każdy jest inny i ma inne potrzeby. Uczniowie dbają o nauczycieli – bo od tego jak ich traktują, jak z nimi współpracują, w dużej mierze zależy jakość i komfort ich pracy. Rodzice, nauczyciele, uczniowie też dbają o siebie nawzajem, budując relacje na swoich mocnych stronach, na zaufaniu, poczuciu wspólnoty celów.

Dwójka ma 30 lat!