Nasze liceumNasze liceumNasze liceum

Nasze liceum

Pomysł na szkołę, czyli 3xM

 

Motto

Istniejemy po to, żeby nauczyć Was rozumieć siebie i świat, poruszać się w nim, współtworzyć go i odpowiedzialnie w nim żyć.

 

Misja

W naszej szkole, w atmosferze życzliwości i otwartości, zapewniamy uczniom wszechstronne wykształcenie, pomagamy odkrywać zdolności, kształtujemy umiejętności, wspieramy w indywidualnym rozwoju, tak aby stali się twórczymi i odpowiedzialnymi ludźmi.

 

Manifest wartości

W naszej szkole wychowujemy młodzież w duchu wolności i tolerancji – klasycznych wartości liberalnych, a także nowocześnie rozumianego patriotyzmu.

Uczymy poszanowania praw jednostki i dbałości o dobro wspólne, krytycznego myślenia i odpowiedzialności za siebie i innych.

Tolerancję rozumiemy jako odnoszenie się do innych z szacunkiem i uwagą, akceptowanie odmienności poglądów i wyznań, kultur i narodowości, tożsamości płciowych i orientacji seksualnych. Takiej postawy będziemy wymagać od siebie i od innych.

Nowocześnie rozumiany patriotyzm wiąże się dla nas z kształtowaniem postaw prospołecznych, a więc zarówno wrażliwości na sprawy innych, jak i zaangażowania w sprawy publiczne, troskę o wspólne dobro. 

Jesteśmy przekonani, że wychowanie młodego człowieka nie może się odbywać w drodze indoktrynacji. Sukces wychowawczy osiągniemy, gdy nasi uczniowie nauczą się samodyscypliny, zrozumieją, że są odpowiedzialni za siebie i współodpowiedzialni za świat, w którym żyjemy.