InformacjeInformacjeInformacje

Informacje

Nie szukajcie gruszek na wierzbie..!

Profesor Ewa Łętowska spotkała się ze społecznością szkolną i opowiedziała o pojęciach praworządności i państwa prawa. W państwie prawa element prawa ustawicznie walczy z elementem siły i dlatego prawo  nie obroni się nigdy, jeśli zabraknie ludzi gotowych za nim stanąć. Chociaż stwierdziła, że mamy w Polsce do czynienia z łamaniem praworządności przez władzę, zachęcała do stosowania zasady złotego środka Arystotelesa i dbania o powstrzymywanie się od wszelkich skrajnych reakcji. Powołując się na swoje życiowe doświadczenie  skonstatowała, że nie sposób zbudować czegoś w stu procentach i zachęcała do polubienia tego, co możemy zrobić i co daje się przedsięwziąć w danej sytuacji, czyli do zadawania pytań,  rozwiewania wątpliwości i czynienia tego co do nas należy. Na zakończenie powiedziała: „nie szukajcie gruszek na wierzbie, ale niezwykle cennych owoców, które już są !” .

 

Prof. Ewa Łętowska - specjalista w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych (1985), pierwszy rzecznik praw obywatelskich w Polsce  (1988-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (od 2002 do czasu przejścia w 2011 w stan spoczynku).