InformacjeInformacjeInformacje

Informacje

Uchwała Rady Nauczycieli

Uchwała Rady Nauczycieli

Nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie wyrażają solidarność z protestem nauczycieli szkół publicznych w związku z niskimi płacami w oświacie. 


Chociaż sytuacja płacowa w szkołach społecznych i prywatnych jest zapewne inna, mamy pełną świadomość drastycznej nieadekwatności płac w szkołach publicznych do wysiłku wkładanego przez nauczycieli i wymaganych od nich kompetencji. Sądzimy, że niskie wynagrodzenia nauczycieli mają zły wpływ na ogólną kondycję edukacji w Polsce.

Warszawa, 2018-12-21