W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Indywidualne profilowanie

W naszej szkole nie ma klas profilowanych. Każdy uczeń pracuje nad ukształtowaniem indywidualnego profilu nauki – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami akademickimi. Jest to rozłożone w czasie, profil można zmieniać – pod pewnymi warunkami. Na wybór profilu uczeń ma rok – od klasy II powinien już wiedzieć, czego chce się uczyć w liceum i z czego będzie zdawał rozszerzoną maturę.

 

Rocznik I

Podziału rocznika na klasy dokonują wychowawcy, uwzględniając zasadę parytetu płci.                  

Wszyscy uczniowie mają obowiązek chodzić na lekcje wszystkich przedmiotów – uczą się przede wszystkim w klasach, czasem w grupach profilowanych.    

Przedmioty ogólne nieprofilowane w I kasie: j. polski, matematyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, przedsiębiorczość, edukacja dla bezpieczeństwa, wf. Historia i WOS tworzą blok przedmiotowy o nazwie: Archeologia współczesności – gdzie realizowany jest autorski program nauczania.    

Przedmioty ogólne profilowane (lekcje w grupach): język angielski, drugi język (niemiecki lub francuski, lub hiszpański, lub włoski).

Fakultety rozszerzające – do wyboru, każdy uczeń może wybrać 2-3 w każdym semestrze, może je zmienić po semestrze nauki: z chemii lub geografii, z biologii lub fizyki, z j. polskiego.

Języka angielskiego – uczmy w grupach profilowanych, są 3-4 grupy w roczniku na różnych poziomach, nauka wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

Języki drugie na ogół są kontynuacją – ich poziom zależy od grupy. Wyjątkiem jest j. włoski – jeśli powstanie taka grupa, nauka odbywa się od podstaw. Żeby powstała grupa językowa musi się do niej zgłosić min. 7 uczniów.

W klasie I dodatkowym przedmiotem rozwijającym zainteresowania uczniów jest projekt interdyscyplinarny. Uczniowie pracują w grupach pod kierunkiem nauczycieli nad realizacją jakiegoś zadania, które wykracza poza horyzont szkolnej nauki.

Celem nauki w klasie I jest to, by uczeń zmierzył się z liceum, z jego specyfiką, wymaganiami, żeby odnalazł swoją ścieżkę nauki i rozwoju.

 

Rocznik II

W klasie II uczniowie kontynuują naukę przedmiotów na poziomie podstawowym i równocześnie pogłębiają naukę na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty ogólne nieprofilowane w II kasie: j. polski, biologia, chemia, geografia, fizyka, przedsiębiorczość, informatyka, wf. Historia i WOS tworzą blok przedmiotowy o nazwie: Archeologia współczesności – gdzie realizowany jest autorski program nauczania.    

Przedmioty ogólne profilowane (lekcje w grupach na różnych poziomach): matematyka, język angielski, drugi język (niemiecki lub francuski, lub hiszpański, lub włoski).

Fakultety rozszerzające – każdy uczeń może wybrać 2 lub 3 i nie powinien ich już zmieniać: z chemii lub geografii, z biologii lub fizyki, z j. polskiego.

Dodatkowo uczeń może wybrać fakultet rozszerzający z filozofii lub historii sztuki. Jeśli myśli o zdawaniu tych przedmiotów na maturze.

Dodatkowo – uczniowie, którzy wybrali fakultet z geografii, powinni zapisać się w II semestrze na zajęcia z przedmiotu interdyscyplinarnego GEO-WOS.

Zmiana profilu w klasie II – jest jeszcze możliwa, ale tylko w ostateczności. Rezygnacja z nauki w grupie rozszerzonej wymaga złożenia do dyrektora szkoły podania – z podpisem rodzica oraz poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego i wychowawcy. Dyrektor z pewnością będzie chciała porozmawiać z uczniem o jego wyborach i powodach zmiany. Rozpoczęcie nauki w grupie rozszerzonej na tym etapie jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego, zdania egzaminu progowego, nadrobienia zaległości w wyznaczonym terminie. Na tym etapie warto przemyśleć dobrze swoje decyzje.                                

Dodatkowo może uczyć się na poziomie rozszerzonym przedmiotów: WOS, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, filozofia. 

Celem nauki w klasie II jest to, by uczeń ostatecznie zdecydował się na wybór swojego profilu i zakończył naukę większości przedmiotów na poziomie podstawowym.

 

Rocznik III  

W klasie III uczniowie uczą się na poziomie podstawowym w grupach nieprofilowanych tylko historii i wuefu.

Pozostałych przedmiotów uczą się w grupach profilowanych:

- obowiązkowo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: j. polskiego, drugiego j. obcego, matematyki

- obowiązkowo – na poziomie rozszerzonym: j. angielskiego

- nieobowiązkowo (zależnie od wybranego profilu) tylko na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS, filozofii lub historii sztuki

Zmiana profilu w klasie III może polegać wyłącznie na rezygnacji z przedmiotu nieobowiązkowego. Wymaga to złożenia do dyrektora szkoły podania – z podpisem rodzica oraz poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego i wychowawcy.

Rozpoczęcie nauki w grupie rozszerzonej na tym etapie nie jest już możliwe.  

Celem nauki w klasie III jest solidne przygotowanie się do matury z wybranych przedmiotów.

 

Rocznik IV  

W klasie IV uczniowie uczą się na poziomie podstawowym w grupach nieprofilowanych tylko historii i wuefu.

Pozostałych przedmiotów uczą się w grupach profilowanych: takich samych jak w klasie III.

Zmiana profilu w klasie IV może polegać wyłącznie na rezygnacji z przedmiotu nieobowiązkowego. Wymaga to złożenia do dyrektora szkoły podania – z podpisem rodzica oraz poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego i wychowawcy.

Rozpoczęcie nauki w grupie rozszerzonej na tym etapie nie jest już możliwe.  Solidne przygotowanie do matury wymaga czasu i konsekwencji.

Celem nauki w klasie IV jest zdanie matury – bardzo dobrze, tak by uczeń dostał się na wymarzone studia.