W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Projekty

Projekty naukowe to nasz autorski pomysł, realizowany od 2003 roku.

Pracujemy w międzyrocznikowych grupach pod kierunkiem tutora, którym może być nauczyciel 2 SLO lub osoba spoza szkoły. Projekty trwają obecnie przez 8 miesięcy (kiedyś rok). Ich wyniki są prezentowane całej szkole podczas Festiwalu Projektowego.

Celem projektów jest wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów w kierunkach i w sposób, które wykraczają poza szkolny program nauczania. Chodzi nam również o to, by uczyć współdziałania i organizacji pracy dla realizacji konkretnego celu.

Podstawowe cele

  • Projekt ma być interdyscyplinarny, ma łączyć różne dziedziny wiedzy, różne umiejętności.
  • Projekt ma rozwijać uczniów, inspirować, budzić w nich pasje poznawcze, pozwalać im „odkrywać zdolności, kształtować umiejętności, tak aby stali się twórczymi i odpowiedzialnymi ludźmi” (fragm. misji szkoły).
  • Uczniowie mają się nauczyć pracować tą metodą (popularną w biznesie, nauce i nie tylko), w tym zaś: nauczyć się planowania pracy, terminowości, odpowiedzialności, współpracy, pracy nad konkretnym dziełem zwanym produktem końcowym.
  • Projekt ma zaspokajać ważne potrzeby szkoły i uczniów - są to przede wszystkim potrzeby naukowe, społeczne i artystyczne (ale nie tylko, dopuszcza się, powstanie innego typu projektów).