W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Projekty

 

Projekty naukowe to nasz autorski pomysł, realizowany od 2003 roku.

Pracujemy w międzyrocznikowych grupach pod kierunkiem tutora, którym może być nauczyciel z 2SLO lub osoba spoza szkoły. Projekty trwają przez cały rok, ich wyniki są prezentowane pod koniec roku całej szkole. "PROJEKT" znajduje się na świadectwie ukończenia klasy/szkoły, razem z oceną końcową.

Celem projektów jest wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów w kierunkach i w sposób, które wykraczają poza szkolny program nauczania. Chodzi nam również o to, by uczyć współpracy, współdziałania, organizacji pracy, realizacji konkretnego celu.

Podstawowe cele:

 • Projekt ma być interdyscyplinarny, ma łączyć różne dziedziny wiedzy, różne umiejętności.
 • Projekt ma rozwijać uczniów, inspirować, budzić w nich pasje poznawcze, pozwalać im „odkrywać zdolności, kształtować umiejętności, tak aby stali się twórczymi i odpowiedzialnymi ludźmi” (fragment Misji szkoły).
 • Uczniowie mają się nauczyć pracować tą metodą (popularną w biznesie, nauce i nie tylko), w tym zaś: nauczyć się planowania pracy, terminowości, odpowiedzialności, współpracy, pracy nad konkretnym dziełem, zwanym produktem końcowym.
 • Projekt ma realizować (tzn. odpowiadać, wychodzić naprzeciw, zaspokajać) ważne potrzeby szkoły i uczniów - są to przede wszystkim potrzeby naukowe i artystyczne (ale nie tylko, dopuszcza się, że powstanie innego typu projektów) 

Propozycje projektów na rok szkolny 2019/2020

 1. Beata Biłyk-Woźniak – Nie tylko teatr
 2. Grażyna Bogusławska, Maria Ciostek – Chcesz być tłumaczem? 
 3. Iwona Borowska – Wielowymiarowa kobiecość
 4. Maciej Chmielewski – Historia i polityka w polskiej kinematografii powojennej 
 5. Katarzyna Długołęcka – Galaktyka Średniowiecze
 6. Aleksandra Grudzińska – Zero waste lub jak żyć w przededniu katastrofy
 7. Tomasz Jarnicki – Foto – typo – grafia
 8. Rafał Kardaś, Julia Łukasiak – Od turysty do globtrotera – różne oblicza podróży
 9. Anita Klepaczewska, Jacek Bąk – Dzieciństwo – snem rozumu?!
 10. Paweł Kubalski, Zbigniew Strucki – Legendy wierchów i hal
 11. Krzysztof Lorek – Generator van de Graaffa
 12. Igor Łysiuk – Architektura bez granic
 13. Katarzyna Majewska – Konflikt – mój, twój czy wasz?
 14. Katarzyna Szymańska – Japonia
 15. Misza Tomaszewski – Szkoła wersja beta
 16. Anna Zawadzka – Mitologia żywa. Mitologia grecka i rzymska

Projekty realizowane w roku szkolnym 2018/2019

 1. Bezdomność – Misza Tomaszewski
 2. Hello World!  - Karol Kowalczyk
 3. Ewolucja umysłu – Anita Klepaczewska, Jacek Bąk
 4. Komiks jako sposób opowiadania historii – Anna Walas, Adam Walas
 5. MUN – Elżbieta Tyszko-Kulik
 6. Nowe media architektury – Igor Łysiuk
 7. Rozmawiam, negocjuję, mediuję. Pomagam sobie i innym – Katarzyna Majewska
 8. Od Lublina do Dublina: na peryferiach zjednoczonej Europy – Anna Klukaczewska-Gotlib, Krzysztof Dmowski
 9. Śladami artystów francuskich – Julia Łukasiak
 10. Uwaga! Łoś na drodze! – Natalia Kowalska
 11. Zapachy miast 2 – Katarzyna Szymańska
 12. Odyseja kosmiczna – Piotr Morawiecki
 13. 36 twarzy (rachunku) prawdopodobieństwa – Małgorzata Lenard, Wojciech Lasmanowicz
 14. 321… IMPRO! – Katarzyna Klata

 

System projektowy 2 SLO

Projekt jest przedmiotem obowiązkowym dla uczniów klas I i II liceum oraz III klasy gimnazjum. Na świadectwie ukończenia klasy/szkoły umieszczany wraz z oceną końcową.