W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Przedmioty

 

W 2SLO prowadzimy zajęcia z bardzo wielu przedmiotów. Większość z nich jest indywidualnie profilowana: albo od początku I klasy, albo od początku II semestru, albo od początku klasy II. Godzin przedmiotów, które uczeń zdaje na maturze jest w kolejnych latach coraz więcej: przedmioty inne są w tym samym czasie ograniczone do minimum albo znikają. Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych przedmiotów:

Biologia w liceum

Biologia poziomowana jest w naszej szkole od drugiego semestru klasy pierwszej. Oznacza to, że przez pierwszy semestr uczniowie uczą się wszyscy biologii na poziomie podstawowym. Następnie na zajęcia chodzą już tylko uczniowie przygotowujący się do matury z biologii .

Chemia w liceum

Chemia poziomowana jest w naszej szkole od drugiego semestru klasy pierwszej. Oznacza to, że przez pierwszy semestr uczniowie uczą się wszyscy chemii na poziomie podstawowym. Następnie na zajęcia chodzą już tylko uczniowie przygotowujący się do matury z chemii.

Edukacja dla bezpieczeństwa w liceum

Jak żyć, podróżować, pracować bezpiecznie? Jak ratować ludzkie życie? To wszystko tematy zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa.

Filozofia w liceum

Obowiązkowe zajęcia z filozofii w pierwszej klasie liceum to jedna z cech wyróżniających naszą szkołę. Podczas lekcji uczniowie zaznajamiają się z podstawami historii myśli antycznej i eksplorują ważne, ale nie zawsze poważne, zagadnienia z obszaru ontologii, etyki i antropologii. Klasa druga i trzecia to już solidne przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach zajęć rozszerzonych, często wspierane zmaganiami olimpijskimi, oraz pełnowartościowe rozmiłowywanie się w filozofii. Teksty, osiągnięcia, prace, olśnienia, wymysły, odkrycia, przemyślenia i rozmaitą twórczość uczniów Zespołu Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie z dziedziny filozofii prezentuje „Filozoficznik”, nasza coroczna publikacja.

Fizyka w liceum

Fizyka poziomowana jest w naszej szkole od drugiego semestru klasy pierwszej. Oznacza to, że przez pierwszy semestr uczniowie uczą się wszyscy fizyki na poziomie podstawowym. Następnie na zajęcia chodzą już tylko uczniowie przygotowujący się do matury z fizyki.

Geografia w liceum

Geografia poziomowana jest w naszej szkole od drugiego semestru klasy pierwszej. Oznacza to, że przez pierwszy semestr uczniowie uczą się wszyscy geografii na poziomie podstawowym. Następnie na zajęcia chodzą już tylko uczniowie przygotowujący się do matury z geografii.

Historia w liceum

W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się historii na poziomie podstawowym. Ci, którzy nie będą się już więcej uczyć opuszczą szkołę z wiedzą na temat ostatnich wojen, Solidarności i Okrągłego Stołu. Ci, którzy zdecydują się zdawać maturę z historii będą mieć 4 godziny historii w klasie drugiej i 6 w klasie trzeciej. Naukę historii uzupełnia przedmiot uzupełniający o nazwie historia i społeczeństwo.

Przedmioty uzupełniające

Siatkę zajęć każdego ucznia liceum ogólnokształcącego dopełniają przedmioty uzupełniające. Uczeń, który nie uczy się w drugiej i trzeciej klasie ani historii, ani wiedzy o społeczeństwie odbywa 120 godzin zajęć o nazwie historia i społeczeństwo. Uczeń, który nie uczy się od drugiego semestru pierwszej klasy żadnego z przedmiotów przyrodniczych uczęszcza na zajęcia z przyrody. Część z tych zajęć odbywa się podczas wyjazdów.

Przedsiębiorczość w liceum

Uczniowie klas pierwszych liceum uczą się przedsiębiorczości przez dwie godziny w tygodniu.