SKTSKTSKT

SKT

Walne zebranie SKT

Szanowni Państwo,

 

W końcu lutego mija okres kadencji obecnego Zarządu. Zgodnie ze Statutem STO władzami Koła są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obecnie jest przed nami Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbywa sięco trzy lata i jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapisania się do STO i aktywnego działania we władzach SKT na rzecz naszego ZSS im P. Jasienicy. 

Zarząd SKT 144 STO

Uchwała ws. zwołania walnego zebrania 19.2.2019