InformacjeInformacjeInformacje

Informacje

Zasadziliśmy nasze drzewo

IMG_0105.jpg

Zasadziliśmy nasze drzewo

IMG_0115.jpg

Zasadziliśmy nasze drzewo

IMG_0126.jpg

Zasadziliśmy nasze drzewo

IMG_0130.jpg

Zasadziliśmy nasze drzewo

IMG_0141.jpg

Zasadziliśmy nasze drzewo

IMG_0105.jpg
IMG_0115.jpg
IMG_0126.jpg
IMG_0130.jpg
IMG_0141.jpg

Dziś, 9 września 2019 roku na rogu ulicy Kruczkowskiego i 3 Maja w Warszawie posadziliśmy nasze drzewo - platana klonolistnego. Pani Dyrektor Anna Sobala-Zbroszczyk jako pierwsza wbiła łopatę, a przewodnicząca samorządu IB Martyna Wielgopolan i koordynator IB Tomasz Mazur powitali drzewo w imieniu społeczności szkolnej. Wyrazili także nadzieję, że ten akt - symbol naszej troski o Matkę Ziemię uwrażliwi nas na jej potrzeby.

Today, on 9 September 2019, at the corner of Kruczkowskiego and 3 Maja Streets in Warsaw, we planted our tree - a plane tree. Director Anna Sobala-Zbroszczyk was the first to drive a shovel, and the head of the self-government of IB Martyna Wielgopolan and IB coordinator Tomasz Mazur welcomed the tree on behalf of the school community. They also expressed the hope that this act - a symbol of our care for Mother Earth - would sensitize us to her needs.